Dự án

Nhà Máy Giấy VINA KRAFT

Địa Điểm: KCN Mỹ Phước 3, Tỉnh Bình Dương
Chủ Đầu Tư:Tập Đoàn SCG (Thái lan)
Hạng Mục:Điện Chiếu Sáng
Thời gian hoàn thành:2009

0968235118